Termes i condicions

 

Darrera actualització: 9 de novembre 2022

Si us plau, llegiu aquests termes i condicions amb atenció abans d’utilitzar el nostre servei.

Interpretació i definicions

Interpretació

Les paraules de les quals s’escriu la lletra inicial amb majúscula tenen significats definits en les condicions següents. Les definicions següents tindran el mateix significat independentment de si apareixen en singular o en plural.

Definicions

Als efectes d’aquests Termes i Condicions:

  • Afiliat significa una entitat que controla, està controlada per o està sota control comú amb una part, on “control” significa la propietat del 50% o més de les accions, participacions o altres valors amb dret a vot per a l’elecció dels consellers o d’una altra autoritat de gestió.
  • País fa referència a: Espanya
  • Empresa (anomenada “l’empresa”, “nosaltres”, “nosaltres” o “el nostre” en aquest Acord) fa referència a Marina Revilla.
  • Dispositiu fa referència a qualsevol dispositiu que pugui accedir al Servei, com ara un ordinador, un telèfon mòbil o una tauleta digital.
  • Servei fa referència al lloc web.
  • Termes i condicions (també coneguts com a “Termes i Condicions”) fan referència a aquests Termes i Condicions que formen l’acord complet entre vostè i l’Empresa pel que fa a l’ús del Servei. Aquest acord de Termes i condicions s’ha creat amb l’ajuda del Generador de Termes i condicions.
  • Servei de xarxes socials de tercers fa referència a qualsevol servei o contingut (incloses dades, informació, productes o serveis) proporcionat per un tercer que es pugui mostrar, incloure o posar a disposició pel Servei.
  • Lloc web fa referència a La Tegola, accessible des de https://www.lategola.cat/
 • Vostè significa la persona que accedeix o utilitza el Servei, o l’empresa o una altra entitat jurídica en nom de la qual aquesta persona accedeix o utilitza el Servei, segons correspongui.

Agraïment

Aquests són els Termes i Condicions que regeixen l’ús d’aquest Servei i l’acord que opera entre vostè i l’Empresa. Aquests Termes i Condicions estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris pel que fa a l’ús del Servei.

El vostre accés i ús del Servei està condicionat a la vostra acceptació i compliment d’aquests Termes i Condicions. Aquests Termes i Condicions s’apliquen a tots els visitants, usuaris i altres persones que accedeixen o utilitzen el Servei.

En accedir o utilitzar el Servei, accepteu estar subjecte a aquests Termes i Condicions. Si no esteu d’acord amb alguna part d’aquests Termes i Condicions, no podreu accedir al Servei.

Declareu que teniu més de 18 anys. L’empresa no permet que els menors de 18 utilitzin el Servei.

El vostre accés i ús del Servei també està condicionat a la vostra acceptació i compliment de la Política de privadesa de l’empresa. La nostra Política de privadesa descriu les nostres polítiques i procediments sobre la recollida, l’ús i la divulgació de la vostra informació personal quan utilitzeu l’aplicació o el lloc web i us informa sobre els vostres drets de privadesa i com us protegeix la llei. Si us plau, llegiu atentament la nostra Política de privadesa abans d’utilitzar el nostre servei.

Enllaços a altres llocs web

El nostre servei pot contenir enllaços a llocs web o serveis de tercers que no són propietat ni controlats per l’empresa.

L’empresa no té control ni assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, les polítiques de privadesa o les pràctiques de llocs web o serveis de tercers. A més, reconeixeu i accepteu que l’empresa no serà responsable, directa o indirectament, de cap dany o pèrdua causada o suposadament causada per o en relació amb l’ús o la confiança en aquests continguts, béns o serveis disponibles a o a través d’aquests llocs web o serveis.

Us recomanem fermament que llegiu els termes i condicions i les polítiques de privadesa de qualsevol lloc web o servei de tercers que visiteu.

Terminació

Podem cancel·lar o suspendre el vostre accés immediatament, sense avís previ ni responsabilitat, per qualsevol motiu, inclòs, entre d’altres, si incompleixes aquests Termes i condicions.

En finalitzar, el vostre dret a utilitzar el Servei cessarà immediatament.

Limitació de responsabilitat

Malgrat qualsevol dany en què pugui incórrer, tota la responsabilitat de l’empresa i de qualsevol dels seus proveïdors en virtut de qualsevol disposició d’aquestes Condicions i el vostre recurs exclusiu per a tot l’anterior es limitarà a l’import realment pagat per vostè a través del Servei. o 100 USD si no has comprat res mitjançant el Servei.

En la mesura màxima permesa per la llei aplicable, en cap cas l’empresa o els seus proveïdors seran responsables de cap dany especial, incidental, indirecte o consegüent (inclosos, entre d’altres, els danys per pèrdua de beneficis, pèrdues). de dades o altra informació, per interrupció del negoci, per danys personals, pèrdua de privadesa derivada de l’ús o impossibilitat d’utilitzar el Servei, programari de tercers i/o maquinari de tercers utilitzats amb el Servei, o d’una altra manera en relació amb qualsevol disposició d’aquestes Condicions), fins i tot si l’Empresa o qualsevol proveïdor ha estat informat de la possibilitat d’aquests danys i fins i tot si el remei no compleix la seva finalitat essencial.

Alguns estats no permeten l’exclusió de garanties implícites o la limitació de responsabilitat per danys incidentals o conseqüents, la qual cosa significa que algunes de les limitacions anteriors poden no aplicar-se. En aquests estats, la responsabilitat de cada part estarà limitada en la mesura màxima que permeti la llei.

“TAL COM ÉS” i “COM DISPONIBLE” Exempció de responsabilitat

El servei se li proporciona “TAL CUAL” i “COM DISPONIBLE” i amb tots els errors i defectes sense garantia de cap mena. En la mesura màxima permesa per la llei aplicable, l’Empresa, en nom propi i en nom dels seus afiliats i dels seus respectius llicenciants i proveïdors de serveis, renuncia expressament a totes les garanties, ja siguin expresses, implícites, estatutàries o d’una altra manera, respecte a la Servei, incloses totes les garanties implícites de comerciabilitat, idoneïtat per a un propòsit particular, títol i no infracció, i les garanties que poden sorgir del transcurs del negoci, el curs del rendiment, l’ús o la pràctica comercial. Sense limitació a l’anterior, l’Empresa no ofereix cap garantia o compromís, i no fa cap representació de cap tipus que el Servei compleixi els vostres requisits, obtingui els resultats previstos, sigui compatible o funcioni amb qualsevol altre programari, aplicació, sistema o servei, operarà. sense interrupcions, complir amb qualsevol estàndard de rendiment o fiabilitat o estar lliure d’errors o que qualsevol error o defecte pugui o es corregirà.

Sense limitar l’anterior, ni l’Empresa ni cap dels seus proveïdors fan cap representació o garantia de cap tipus, expressa o implícita: (i) pel que fa al funcionament o disponibilitat del Servei, o la informació, contingut i materials o productes inclosos; (ii) que el Servei serà ininterromput o lliure d’errors; (iii) quant a l’exactitud, la fiabilitat o l’actualitat de qualsevol informació o contingut proporcionat a través del Servei; o (iv) que el Servei, els seus servidors, el contingut o els correus electrònics enviats des de l’Empresa o en nom d’aquesta estan lliures de virus, scripts, cavalls de Troia, cucs, programari maliciós, bombes de temps o altres components nocius.

Algunes jurisdiccions no permeten l’exclusió de determinats tipus de garanties o limitacions dels drets legals aplicables d’un consumidor, de manera que algunes o totes les exclusions i limitacions anteriors poden no aplicar-se a vostè. Però en aquest cas, les exclusions i limitacions establertes en aquesta secció s’aplicaran en la mesura que sigui exigible segons la legislació aplicable.

Llei aplicable

Les lleis del País, excloent les seves normes de conflictes de lleis, regiran aquestes Condicions i el vostre ús del Servei. El vostre ús de l’aplicació també pot estar subjecte a altres lleis locals, estatals, nacionals o internacionals.

Resolució de disputes

Si teniu alguna preocupació o disputa sobre el Servei, accepteu intentar resoldre la disputa de manera informal posant-vos en contacte amb l’empresa.

Per a usuaris de la Unió Europea (UE)

Si sou un consumidor de la Unió Europea, us beneficiareu de les disposicions obligatòries de la llei del país on residiu.

Compliment legal dels Estats Units

Declareu i garanteix que (i) no us trobeu en un país subjecte a l’embargament del govern dels Estats Units o que el govern dels Estats Units hagi designat com a “suport al terrorisme”; país i (ii) no figureu a cap llista del govern dels Estats Units de parts prohibides o restringides.

Divisió i renúncia

Divisibilitat

Si es considera que alguna disposició d’aquestes Condicions és inaplicable o invàlida, aquesta disposició es canviarà i interpretarà per assolir els objectius d’aquesta disposició en la mesura que sigui possible d’acord amb la legislació aplicable i les disposicions restants continuaran amb plena vigència i efecte. .

Renuncia

Excepte en el que s’estableix aquí, el fet de no exercir un dret o d’exigir el compliment d’una obligació en virtut d’aquestes Condicions no afectarà la capacitat d’una part d’exercir aquest dret o exigir aquest compliment en cap moment posterior, ni suposarà la renúncia a un incompliment. constitueixen una renúncia a qualsevol incompliment posterior.

Interpretació de la traducció

És possible que aquests Termes i Condicions s’hagin traduït si els hem posat a la vostra disposició al nostre Servei.
Accepteu que el text original en anglès prevaldrà en cas de disputa.

Canvis a aquests Termes i condicions

Ens reservem el dret, a la nostra discreció, de modificar o substituir aquestes Condicions en qualsevol moment. Si una revisió és material, farem els esforços raonables per notificar almenys 30 dies abans de l’entrada en vigor de qualsevol nova condició. El que constitueix un canvi material es determinarà a la nostra discreció.

En continuar accedint o utilitzant el nostre servei després que aquestes revisions siguin efectives, accepteu estar subjecte als termes revisats. Si no accepteu les noves condicions, totalment o parcialment, deixeu d’utilitzar el lloc web i el Servei.

Contacteu amb nosaltres

Si teniu cap pregunta sobre aquests Termes i condicions, podeu contactar amb nosaltres:

 

© 2022 Created by Nus Creacions

Informació

601 31 59 66

Lleida

Follow Me

This website uses cookies to provide you with the best browsing experience.

Accept
Decline